iPhone 6s (太空灰及銀色) 豐澤門市現貨發售

iphone-6s-fortress-stock

 

iPhone 6s (太空灰及銀色) 現於指定豐澤門市以建議零售價發售。數量有限,先到先得,售完即止。詳情請向店員查詢。

至於金色同玫瑰金,當然係冇啦!