2013-11-15 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,730
(HK$5,992)
¥5,000
(HK$6,335)
¥4,680
(HK$5,929)
32GB (RMB) 未有報價 未有報價 ¥5,500
(HK$6,968)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 ¥6,050
(HK$7,665)

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,700
(HK$3,420)
¥2,700
(HK$3,420)
32GB (RMB) ¥3,420
(HK$4,333)
¥3,420
(HK$4,333)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) 未有報價 未有報價
32GB (RMB) 未有報價 未有報價
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-15-1

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]