2013-11-16 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,690
(HK$5,942)
¥4,880
(HK$6,182)
¥4,690
(HK$5,942)
32GB (RMB) ¥5,520
(HK$6,993)
5,800
(HK$7,348)
¥5,500
(HK$6,968)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 未有報價

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,760
(HK$3,496)
¥2,760
(HK$3,496)
32GB (RMB) ¥3,460
(HK$4,383)
¥3,450
(HK$4,371)
64GB (RMB) ¥4,050
(HK$5,131)
¥4,050
(HK$5,131)
128GB (RMB) 未有報價 未有報價
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) 未有報價 未有報價
32GB (RMB) 未有報價 未有報價
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價

iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-16-1 iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-16-2 iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-16-3

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]