2013-11-17 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,720
(HK$5,980)
¥4,950
(HK$6,271)
¥4,720
(HK$5,980)
32GB (RMB) ¥5,380
(HK$6,816)
5,700
(HK$7,221)
¥5,380
(HK$6,816)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 未有報價

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,770
(HK$3,509)
¥2,770
(HK$3,509)
32GB (RMB) ¥3,450
(HK$4,371)
¥3,420
(HK$4,333)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) ¥3,950
(HK$5,004)
¥3,900
(HK$4,941)
32GB (RMB) ¥4,650
(HK$5,891)
¥4,650
(HK$5,891)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價

iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-17-1

 

iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-17-2 iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-17-3

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]