2013-11-19 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,680
(HK$5,929)
¥4,750
(HK$6,018)
¥4,580
(HK$5,803)
32GB (RMB) ¥5,260
(HK$6,664)
¥5,650
(HK$7,158)
¥5,260
(HK$6,664)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 未有報價

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,740
(HK$3,471)
¥2,750
(HK$3,484)
32GB (RMB) ¥3,440
(HK$4,358)
¥3,420
(HK$4,333)
64GB (RMB) ¥4,070
(HK$5,156)
¥4,080
(HK$5,169)
128GB (RMB) ¥4,800
(HK$6,081)
¥4,800
(HK$6,081)
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) ¥3,840
(HK$4,865)
¥3,830
(HK$4,852)
32GB (RMB) ¥4,530
(HK$5,739)
¥4,520
(HK$5,726)
64GB (RMB) ¥5,450
(HK$6,905)
¥5,450
(HK$6,905)
128GB (RMB) ¥6,400
(HK$8,108)
¥6,400
(HK$8,108)

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-19-1

 

iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-19-2 iphone-5c-and-5c-china-price-2013-11-19-3

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]