2013-11-21 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,660
(HK$5,904)
¥4,670
(HK$5,916)
¥4,540
(HK$5,752)
32GB (RMB) ¥5,330
(HK$6,753)
¥5,420
(HK$6,867)
¥5,260
(HK$6,664)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 未有報價

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,750
(HK$3,484)
¥2,760
(HK$3,496)
32GB (RMB) ¥3,370
(HK$4,269)
¥3,350
(HK$4,244)
64GB (RMB) ¥4,070
(HK$5,156)
¥4,070
(HK$5,156)
128GB (RMB) 未有報價 未有報價
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) ¥3,730
(HK$4,725)
¥3,710
(HK$4,700)
32GB (RMB) ¥4,500
(HK$5,701)
¥4,400
(HK$5,574)
64GB (RMB) ¥5,450
(HK$6,905)
¥5,450
(HK$6,905)
128GB (RMB) ¥6,050
(HK$7,665)
¥6,050
(HK$7,665)

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-21-1

 

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-21-2

 

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-21-3

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]