2013-11-22 iPhone 5s / iPad mini 2 / iPhone 5c / iPad Air 華強收機價

iPhone 5s 華強收機價

iphone-5s-color-black
太空灰
iphone-5s-color-gold
金色
iphone-5s-color-silver
銀色
16GB (RMB) ¥4,680
(HK$5,929)
¥4,700
(HK$5,954)
¥4,560
(HK$5,777)
32GB (RMB) ¥5,250
(HK$6,651)
¥5,660
(HK$7,171)
¥5,250
(HK$6,651)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價 未有報價

iPad mini 2 華強收機價

apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-mini-black
太空灰
apple-ipad-air-and-ipad-mini-2-sintak-price-white
銀色
Wi-Fi
16GB (RMB) ¥2,740
(HK$3,471)
¥2,740
(HK$3,471)
32GB (RMB) ¥3,440
(HK$4,358)
¥3,420
(HK$4,333)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價
Wi-Fi + Cellular
16GB (RMB) ¥3,840
(HK$4,865)
¥3,830
(HK$4,852)
32GB (RMB) ¥4,550
(HK$5,764)
¥4,530
(HK$5,739)
64GB (RMB) 未有報價 未有報價
128GB (RMB) 未有報價 未有報價

ipad-air-and-mini-2-china-price-2013-11-22-1

兌率約 1.267

[資料來源:蘋果團]